សិក្សាវគ្គគរុកោសល្យ

សិក្សាវគ្គគរុកោសល្យ

សិក្សាវគ្គគរុកោសល្យ
ក្លិបអភិរក្សអក្សរសាស្ត្រខ្មែររបស់គណៈកម្មាធិការកម្មវិធីវប្បធម៌នៃសភានិសិ្សតសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្របានបើកវគ្គសិក្សាថ្មីទៀតហើយ គឺវគ្គគរុកោសល្យ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ រយៈពេលបីខែចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ខាងមុខនេះតទៅ។
អាស្រ័យដូចបានជម្រាប់ជូននេះ សូមអញ្ជើញមិត្តនិសិ្សតនិងបងប្អូនទាំងអស់មកចុះឈ្មោះចូលរៀនដើម្បីឆ្វេងយល់និងក្រេបយកចំណេះដឹងបន្ថែមទៅតាមវិជ្ជាជីវរបស់ខ្លួន។

Leave a Reply

Your email address will not be published.