កម្មវិធីមូលនិធិយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីសិល្បៈបុរាណខ្មែរ

កម្មវិធីមូលនិធិយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីសិល្បៈបុរាណខ្មែរ

សូមសប្បុរសជនទាំងអស់មេត្តា ជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រ ជួយផ្សព្វផ្យាយ និងចូលរួមទស្សនាឲ្យបានច្រើនកុះករ
ក្នុងកម្មវិធីមូលនិធិយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីសិល្បៈបុរាណខ្មែរ 
ដើម្បីក្តីសង្ឃឹមនៃអ្នកអភិរក្សល្ខោន យីកេ មូលនិធិក្តីសង្ឃឹមនៃអ្នកអភិរក្សល្ខោនយីកេ
ចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីរក្សាមរតកសិល្បៈបុរាណខ្មែររបស់ដូនតាយើង។
កម្មវិធីនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦
ចាប់ពីម៉ោង ៧:៣០នាទី ដល់ ១១:៣០នាទីព្រឹក
ទីកន្លែង សាលស្រីឌឹម សាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្រ្តកម្ពុជា(សាខាខាងត្បូងវិមានឯករាជ្យ)
សំបុត្រចូលរួមតម្លៃ ៨,០០០រៀល អាចរកទិញបាននៅការិយាល័យសភានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា។
ថវិកាទាំងអស់នឹងយកទៅទិញឧបករណ៍ និងសម្លៀកបំពាក់ល្ខោនយីកេសម្រាប់ជូនដល់អ្នកអភិរក្សល្ខោនយីកេនៅសាលាមធ្យមវិចិត្រសិល្បៈ។
ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ
០១០ ២៣៣ ២៨៤
០៩៦ ៨ ៥៥៨ ៤៩៣
០៨៧ ២៣៦ ៧៥៨
០៦៩ ២៣៦ ៤២១

សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណ!


កម្មវិធីមូលនិធិយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីសិល្បៈបុរាណខ្មែរ

Leave a Reply

Your email address will not be published.