វគ្គសិក្សាជំនាញជជែកពិភាក្សាជាតិនិងអន្តរជាតិ

វគ្គសិក្សាជំនាញជជែកពិភាក្សាជាតិនិងអន្តរជាតិ

សេចក្តីជូនដំណឹង!
ក្លឹបជជែកពិភាក្សាជាតិនិងអន្តរជាតិនៃសភានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រ សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ មិត្តនិស្សិតទាំងអស់ឲ្យបានជម្រាបថា ក្លឹបជជែកពិភាក្សាជាតិនិងអន្តរជាតិយើងខ្ងុំ នឹងបើកដំណើរការណ៍នូវ វគ្គសិក្សាជំនាញជជែកពិភាក្សាជាតិនិងអន្តរជាតិ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ខាងមុខនេះតទៅ។
សិក្សានៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ!
វេលាម៉ោង ៨ព្រឹក ដល់១១ ព្រឹក!
តម្លៃសិក្សាគឺត្រឹមតែ១២$ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយវគ្គ! 
ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង: ០៦៩ ២៩១ ៦១២ ឬ០១៦ ៤៧២ ៦៤៣ ឬមកកាន់ការិយាល័យរបស់សភានិស្សិត (ជាន់ទី២)
អាស្រ័យហេតុនេះ បើមិត្តនិស្សិតដែលមានចំណង់ចំណូលចិត្តចង់ចុះឈ្មោះចូលរៀនសូមប្រញាប់រួសរាន់ឡើង។

មិត្តនិស្សិតអាច ចុះឈ្មោះបានដោយ អញ្ជើញមកចុះឈ្មោះនៅ ការិយាល័យរបស់សភានិស្សិត (ជាន់ទី២) ផ្ទាល់ ឫ អាចចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធ Online

pass-debate

Leave a Reply

Your email address will not be published.