វគ្គសិក្សា កិច្ចការរដ្ឋបាន​ និងការិយាល័យ

វគ្គសិក្សា កិច្ចការរដ្ឋបាន​ និងការិយាល័យ

សេចក្ដីជូនដំណឹង

ក្លិបអភិរក្សអក្សរសាស្រ្តខ្មែរនៃសភានិសិ្សតសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រ សូមជូនដំណឹងដល់សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា ក្លិបនឹងបេីកបង្រៀនវគ្គ កិច្ចការរដ្ឋបាល និងការិយាល័យ នៅថ្ងៃទី៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ចាប់ម៉ោង១៤:០០ ដល់ ១៦:០០ ល្ងាច សិក្សារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ។ បេីសិស្ស និស្សិត មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់សិក្សានៅមុខវិជ្ជានេះ សូមមកចុះឈ្មោះនៅ ការិយាល័យសភានិសិ្សតជាន់ទី២នៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា ឬតាមរយៈលេខទូរសព្ទ 086 838 624/ 098800335/017442206/093700168 សូមអគុណ។

 

pass-poster

Leave a Reply

Your email address will not be published.