កម្មវិធីបើកវគ្គបង្រៀន វគ្គកិច្ចការរដ្ឋបាល

កម្មវិធីបើកវគ្គបង្រៀន វគ្គកិច្ចការរដ្ឋបាល

កម្មវិធីបើកវគ្គបង្រៀន វគ្គកិច្ចការរដ្ឋបាលនិងការិយាល័យ!
ក្លិបអភិរក្សអក្សរសាស្ត្រខ្មែររបស់គណៈកម្មាធិការកម្មវិធីវប្បធម៌នៃសភានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រ។
ព្រះតេជគុណ អៀង ឫទ្ធា អនុគណៈកម្មាធិការកម្មវិធីវប្បធម៌ បានប្រារព្ធកម្មវិធីបើកវគ្គបង្រៀនវគ្គកិច្ចការរដ្ឋបាលនិងការិយាល័យ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ លោក ង៉ែត សុខឡា ប្រធានសភានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រ លោក ធាន សារុន senator សភានិស្សិត កញ្ញា លី ចិន្តាវតី ប្រធានគណៈកម្មាធិការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍ និងលោកលោក ឡាន ស្រេងលី អនុប្រធាន លោក ហុយ សុវណ្ណភារៈ ប្រធានគណៈកម្មាធិការព័ត៌មាន កញ្ញា នៅ ហ្គិចហ័ង ប្រធានក្លិបអភិរក្សអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ និងលោក មាស រតនៈ អនុប្រធាន កម្មវិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងអធិកអធម្មក្រៃលែង។

 

PASS Khmer Club 003

PASS Khmer Club007

PASS Khmer Club 006  PASS Khmer Club PASS Khmer Club 001 PASS Khmer Club 002 PASS Khmer Club 004PASS Khmer Club 005 PASS PASS Khmer Club PUC

Leave a Reply

Your email address will not be published.