ការបើក​ដំណើរការ​បង្គន់​អនាម័យ​ជាផ្លូវការ

  ការបើក​ដំណើរការ​បង្គន់​អនាម័យ​ជាផ្លូវការ

ថ្ងៃទី ២២ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ ថ្នាក់ដឹកនាំ​សភា​និស្សិតនៃសាកលវិទ្យា​ល័យ​បញ្ញាសាស្ត្រ​កម្ពុជា​ ​បានមក​ត្រួតពិនិត្យ​ និង​បើក​ដំណើរការ​បង្គន់​អនាម័យ​ជាផ្លូវការ​នៅសាលាបឋមសិក្សាព្រែកផ្ទោល​ ខេត្ត​ព្រៃវែង​ ។

 

 

Tagged with

Leave a Reply

Your email address will not be published.