វគ្គ មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃហ្គីតា

វគ្គ មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃហ្គីតា

សេចក្ដីជូនដំណឹង!
ក្លិបហ្គីតានៃសភានិសិ្សតសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រ សូមជូនដំណឹងដល់សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា ក្លិបនឹងបេីកបង្រៀន នៅថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ចាប់ម៉ោង១៤:០០ ដល់ ១៦:០០ ល្ងាច សិក្សារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ។
បេីសិស្ស និស្សិត មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់សិក្សា សូមមកចុះឈ្មោះនៅ ការិយាល័យសភានិសិ្សតជាន់ទី២នៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា ឬតាមរយៈលេខទូរសព្ទ 086 838 624/ 070466294 /0969936056
សូមអគុណ។

 

Tagged with

Leave a Reply

Your email address will not be published.