ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសភានិស្សិតញាអាណត្តិទី ១១​

ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសភានិស្សិតញាអាណត្តិទី ១១​

សភានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាបានរៀបចំកម្មវិធី   “ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសភានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាអាណត្តិទី ១១​”។ ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាកម្ពុជាមាន លោកតាបណ្ឌិត កុល ផេង បិតាស្ថានិក និងជាសាកលវិទ្យាធិការ ឯកឧត្តម វ៉េង សេរីរុឌ្ឍ  ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លោកបណ្ឌិត សំ សំអាង អធិកាបតីនៃសាកលវិទ្យាល័យ និងប្រធានសភានិស្សិតគ្រប់ជំនាន់ព្រមទាំងមិត្តនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាកម្ពុជា។

សូមចូលរួមអបអរសាទរ បេក្ខនារីលេខរៀងទី ២ គឺកញ្ញា លី ចិន្តាវត្តី ជាប្រធានសភានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាអាណត្តិទី ១១។

សូមអរព្រះគុណ និងសូមអរគុណ!

Leave a Reply

Your email address will not be published.