វគ្គសិក្សា កិច្ចការរដ្ឋបាល និងការិយាល័យ

វគ្គសិក្សា កិច្ចការរដ្ឋបាល និងការិយាល័យ

សេចក្ដីជូនដំណឹង!!!
ក្លិបអភិរក្សអក្សរសាស្រ្តខ្មែរនៃសភានិសិ្សតសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រ សូមជូនដំណឹងដល់សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា ក្លិបនឹងបេីកបង្រៀន​ វគ្គសិក្សា កិច្ចការរដ្ឋបាល និងការិយាល័យ នៅថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ចាប់ម៉ោង១៤:០០ ដល់ ១៦:០០ ល្ងាច សិក្សារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ។
បេីសិស្ស និស្សិត មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់សិក្សានៅមុខវិជ្ជានេះ សូមមកចុះឈ្មោះនៅ ការិយាល័យសភានិសិ្សតជាន់ទី២នៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា ឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០១០ ៥២៨ ០៨១/ ០៩៦ ៩៩៣ ៦០៥៦
សូមអគុណ!

Leave a Reply

Your email address will not be published.